Find viden om Securicoms services

Overholder Securicoms elektroniske kørebog kravene fra SKAT?

Securicoms elektroniske kørebog (GPS Tracker) genererer automatisk kørebøger over bilens kørsel. Systemet gemmer data i mindst tre år, i overensstemmelse med dokumentationspligten fra SKAT. Vær opmærksom på, at reglerne kan ændre sig løbende. Klik her for at læse mere om kravene hos SKAT.