AKTUELLE
TILBUD

Find viden om Securicoms services

Fælles for regler ved videoovervågning

Overvågning af ‘ikke offentligt tilgængelige steder’ som eksempelvis i baglokaler og lagerrum, er som udgangspunkt ikke lovligt. Fælles gælder det, at restriktioner af videoovervågning undtages, hvis det er nødvendigt i forhold til bekæmpelse af kriminalitet – dog med overholdelse af databeskyttelsesloven.

Som hovedregel skal videomateriale slettes efter 30 dage fra det tidspunkt det er optaget. Igen gælder dog særregler, hvis der er ansøgt om særtilladelse.

Det er heller ikke lovligt at dele overvågningsoptagelser offentligt på f.eks. Facebook i et forsøg på en efterlysning. Det er udelukkende politiet der har tilladelse til dette.

Fra marts 2021 er det blevet lovpligtigt for alle private, virksomheder og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, pladser eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, at registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer: POLCAM

Lad os tage en snak om dine fordele ved Videoovervågning

Vi kontakter dig